• Configurar enrutamiento estático en un router Cisco

  Nota rápida para configuración de enrutameinto estático:

  Router1 (2 interfaces: 1 a LAN, 1 a WAN)
  ip route [Red] [Máscara] [IPSigRouterWAN]
  
  Router2 (3 interfaces: 1 a WAN, 2 a WAN-LAN)
  ip route [Red] [Máscara] [IPSigRouterWAN]
  ip route [Red] [Máscara] [IPSigRouterWAN-LAN]
  ip route [Red] [Máscara] [IPSigRouterWAN-LAN]
  
  Router3 (3 interfaces: 2 a WAN, 1 a WAN-LAN)
  ip route [Red] [Máscara] [IPSigRouterWAN]
  ip route [Red] [Máscara] [IPSigRouterWAN]
  ip route [Red] [MáscaraResumida] [IPSigRouterWAN-LAN]
  
  

  Por ejemplo:

  Router1 (2 interfaces: 1 a LAN, 1 a WAN)
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.0.2
  
  Router2 (3 interfaces: 1 a WAN, 2 a WAN-LAN)
  ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.17.0.1
  ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 172.19.0.2
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 13.1.0.2
  
  Router3 (3 interfaces: 2 a WAN, 1 a WAN-LAN)
  ip route 172.16.0.0 255.248.0.0 13.1.0.1
  ip route 192.168.32.0 255.255.224.0 23.0.0.2
  ip route 192.168.32.0 255.255.224.0 14.6.6.2 5
  ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 23.0.0.2
  ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 14.6.6.2 5
  ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 14.6.6.2
  ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 23.0.0.2 5

  .